Utfallskart
Utfallskart

Kartet under viser utfall og planlagte utkoplinger i nettet

Utkoplinger vises i tilnærmet sann tid, men vær oppmerksom på at det går noe tid etter at forsyning er gjenopprettet før dette kan oppdateres i kartet.