Strømbrudd

10.12.2020 kl. 08:00 : Strømutkobling Tollefsrud til Skånebakken
- 10.12.2020 kl. 10:00
På grunn av arbeid i høyspentnettet blir det en strømstans torsdag 10.12.2020 kl. 0800-1000. Berørte kunder er informert via sms.
23.9.2020 kl. 09:00 : Strømutkobling Hedalen Nord mellom Bjørgan og Hellsenningen (Søbekkseter)
- 23.9.2020 kl. 14:00
På grunn av arbeid i høyspentnettet blir det en strømstans onsdag 23.09.2020 kl. 0900-1400. Berørte kunder er informert via sms. Strømstansen gjelder alle kunder fra Bjørgan i Hedalen til Søbekkseter. Strømmen kobles inn igjen uten nærmere varsel.
27.5.2020 kl. 09:00 : Strømutkobling mellom Gunderhuset og Aspholt
- 27.5.2020 kl. 14:00
På grunn av arbeid i høyspennettet mellom Gunderhuset og Aspholt, må vi koble ut strømmen. Strømmen kobles inn igjen uten nærmere varsel. Berørte kunder er varslet.
05.5.2020 kl. 10:00 : Strømstans fra Stensrud til Dalenglia
- 05.5.2020 kl. 12:00
På grunn av arbeid i høyspennettet, må vi koble ut strømmen en periode tirsdag 5.5.2020 kl. 1000-1200. Strømmen kobles inn igjen uten nærmere varsel. Berørte kunder er varslet.
27.4.2020 kl. 09:30 : Strømstans fra Søreng til Strømsmoen
- 27.4.2020 kl. 11:30
På grunn av vedlikehold på høyspennettet, må vi koble ut strømmen en periode mandag 27.04.2020 kl. 0930-1130. Strømmen kobles inn igjen uten nærmere varsel. Berørte kunder er varslet.
27.4.2020 kl. 09:30 : Strømstans fra Lyngstad til Sørum
- 27.4.2020 kl. 14:30
På grunn av vedlikehold på høyspennettet etter trepåfall, må vi koble ut strømmen en periode mandag 27.04.2020 kl. 0930-1430. Strømmen kobles inn igjen uten nærmere varsel. Berørte kunder er varslet.
17.2.2020 kl. 09:00 : Strømstans Kirkeberg til Hølvegen
- 17.2.2020 kl. 11:00
På grunn av arbeid i høyspentnettet ved Hølvegen blir det en strømstans mellom Kirkeberg og Hølvegen, fredag den 14.02.2020 i mellom kl. 0900-1100. Berørte kunder er varslet på sms. Strømmen kobles inn igjen uten nærmere varsel.
06.2.2020 kl. 09:00 : Strømstans Søre Fjellstølen
- 06.2.2020 kl. 14:00
På grunn av vedlikehold i nettet må vi koble ut strømmen en periode torsdag 6.2.2020 kl. 09-14, i enkelte områder på Søndre Fjellstølen. Berørte kunder er varslet med SMS. Strømmen kobles inn igjen uten nærmere varsel.
03.2.2020 kl. 10:00 : Strømstans Goplerudvegen til Storrustemoen
- 03.2.2020 kl. 11:30
I forbindelse med ombygging ved Hedda Hytter, må vi koble ut strømmen en periode mandag 3.2.2020 kl. 1000-1130. Strømmen kobles inn igjen uten nærmere varsel.
29.4.2019 kl. 10:00 : Strømstans Plassen til Tollefsrud
- 29.4.2019 kl. 13:00
På grunn av vedlikehold på høyspentnettet mellom Plassen og Tollefsrud i Begnadalen må vi koble ut strømmen i dette områdeti en periode mandag 29.4 kl. 1000-1300. Berørte kunder er varslet med SMS. Linjer og kabler må under utkoblingen betraktes som strømførende. Strømmen kobles inn igjen uten nærmere varsel.
17.8.2018 kl. 08:30 : Strømstans Begna boligfelt
- 17.8.2018 kl. 10:00
På grunn av arbeid i nettet må vi koble ut strømmen i Begna boligfelt i en kort periode fredag 17.08.2018 fra kl. 08:30 til kl.10:00. Strømmen kobles inn igjen uten nærmere varsel.
31.5.2018 kl. 09:00 : Strømstans i Hedalen fra Nordre Berg til Søbekkseter
- 31.5.2018 kl. 11:30
På grunn av vedlikeholdsarbeid på høyspentlinje blir det en strømstans i Hedalen i området fra Nordre Berg til Søbekkseter en periode torsdag 31.05 mellom kl. 0900-11.30. Berørte kunder er varslet på SMS. Strømmen kobles inn igjen uten nærmere varsel.
16.4.2018 kl. 12:00 : Strømstans trafokrets Klokkermoen
- 16.4.2018 kl. 14:00
På grunn av vedlikehold i nettet må vi koble ut strømmen en periode ved Klokkermoen førstkommende mandag den 16.04.2018 kl. 1200-1400. Berørte kunder er varslet på sms. Strømmen kobles inn igjen uten nærmere varsel.
12.2.2018 kl. 09:30 : Strømstans trafokrets Omsrud
- 12.2.2018 kl. 11:30
På grunn av arbeid i transformatorkiosk blir det en strømstans mandag 12.02.2018 kl. 0930-1130. Berørte kundepunkter har fått varsel på sms til kontaktperson. Strømmen kobles inn igjen uten nærmere varsel.
27.4.2017 kl. 09:00 : Strømstans Fra Nordre Berg til Søbekkseter
- 27.4.2017 kl. 11:00
På grunn av feilretting på linjenettet mellom Nordre Berg og Søbekkseter blir det en strømstans i perioden torsdag 27.04.17 kl. 0900-1100. Berørte kundepunkter har fått varsel på sms til kontaktperson. Strømmen kobles inn igjen uten nærmere varsel.
04.10.2016 kl. 09:00 : Strømstans i Hedalen fra Storruste til Brenna/Storrustemoen
- 04.10.2016 kl. 15:00
I forbindelse med rehabilitering av trafokretser ved Storruste og Goplerudvegen må vi koble ut strømmen en periode tirsdag 4.10.2016 kl. 0900-1500. Strømmen kobles inn igjen uten nærmere varsel.
08.6.2016 kl. 08:30 : Strømstans i Liagrenda fra Hermundsplass til Nerbråten
- 12.6.2016 kl. 12:30
Som en del av arbeidet med fornyelse av høyspentanlegg i Liagrenda må vi koble ut strømmen i en periode onsdag 8.6.2016. Strømmen kobles inn igjen uten nærmere varsel
06.6.2016 kl. 08:30 : Strømstans i Liagrenda fra Rusehøgda til Torsteinsbrend
- 06.6.2016 kl. 11:30
Som en del av arbeidet med fornyelse av høyspentanlegg i Liagrenda må vi koble ut strømmen i en periode onsdag 8.6.2016. Strømmen kobles inn igjen uten nærmere varsel
03.6.2016 kl. 08:30 : Strømstans i Liagrenda fra Torsteinsbrend til Knutshaugen
- 01.6.2016 kl. 09:30
På grunn av innkobling av nytt høyspentanlegg ved Hermundsplass må vi dessverre koble ut strømmen i to perioder den 3.6.16. Første periode kl. 0830-0930. Andre periode kl. 1400-1500. Berørte kunder er varslet med SMS, Strømmen kobles inn igjen uten nærmere varsel.
05.4.2016 kl. 11:00 : Strømutkobling i Hedalen fra Haugen til Landsend
- 05.4.2016 kl. 13:00
I forbindelse med innkobling av ny høyspentlinje ved Fossholt og Aspholt, må vi koble ut strømmen en liten periode på tirsdag 5.4.16 fra kl. 1100-1300. Strømmen kobles inn igjen uten nærmere varsel.
05.4.2016 kl. 09:00 : Strømstans i Hedalen fra Storruste til Fossholt
- 05.4.2016 kl. 13:00
I forbindelse med innkobling av ny høyspentlinje ved Fossholt og Aspholt, må vi koble ut strømmen en periode på tirsdag 5.4.16 fra kl. 0900-1300. Strømmen kobles inn igjen uten nærmere varsel.
04.4.2016 kl. 10:00 : Strømstans Leirskogen
- 04.4.2016 kl. 12:00
I forbindelse med rehabilitering av strømforsyning på Leirskogen og innkobling av to nye transformatorer må vi koble ut strømmen en liten periode på mandag 4.4.16 fra kl. 1000-1200. Strømmen kobles inn igjen uten nærmere varsel.
18.12.2015 kl. 09:00 : Strømstans Liagrenda, Brenningen til Knutshaugen
- 18.12.2015 kl. 12:00
I forbindelse med rehabilitering av strømforsyning i Liagrenda og innkobling av to nye transformatorer må vi koble ut strømmen en periode på fredag 18.12.15 fra kl. 0900-1200. Berørte kunder er varslet på sms. Strømmen kobles inn igjen uten nærmere varsel.
17.12.2015 kl. 10:00 : Strømstans Leirskogen, Øvergård til Etna
- 17.12.2015 kl. 12:00
I forbindelse med rehabilitering av strømforsyning på Leirskogen og innkobling av to nye transformatorer må vi koble ut strømmen en liten periode på torsdag 17.12.15 fra kl. 1000-1200. Berørte kunder er varslet på sms. Strømmen kobles inn igjen uten nærmere varsel.
18.11.2015 kl. 08:00 : Strømstans Lykkja Reinli
- 18.11.2015 kl. 10:00
På grunn av vedlikeholdsarbeid må vi dessverre koble ut strømmen ved Lykkja ved Matkroken i Reinli i en periode onsdag 18.11.15 kl. 0800-1000. Strømmen kobles inn igjen uten nærmere varsel.
16.11.2015 kl. 10:00 : Strømstans Søre Fjellstølen
- 16.11.2015 kl. 12:00
På grunn av vedlikeholdsarbeid må vi dessverre koble ut strømmen på Søre Fjellstølen ved Hotellet i en periode mandag kl. 1000-1200.
14.10.2015 kl. 09:00 :
- 14.10.2015 kl. 13:00
På grunn av vedlikeholdsarbeid må vi dessverre koble ut strømmen på Nordre Fjellstølen og Søndre Fjellstølen i en periode onsdag 14.10.15 kl. 0900-1300.
09.9.2015 kl. 09:00 : Strømutkobling på grunn av arbeid ved Øverby
- 09.9.2015 kl. 12:00
På grunn av arbeid med ny kabel ved Øverby i Hedalen vil strømmen bli utkoplet onsdag 9. september 2015 fra kl 09:00 til ca kl 12:00. for våre kunder på følgende strekninger: - All bebyggelse langs Hedalsvegen inkl. avgreininger på begge sider fra Lundberg til Bergsrud. - All bebyggelse langs Øvrevegen, begge sider fra Øvrevegen 25 til og med Øvrevegen 174 - Brenna (Brennsetervegen 60) - Nerbyenga og Svarvermoen - Gran og Gjermundsplass.
19.8.2015 kl. 09:30 : Strømutkobling trafo Garthus, Eidsmoen og Furuheim i Begnadalen
- 19.8.2015 kl. 13:30
På grunn av vedlikeholdsarbeid må vi dessverre koble ut strømmen på trafo Garthus, Eidsmoen og Furuheim i en periode onsdag 19.08.2015 kl. 0930-1330. Strømmen kobles inn igjen uten nærmere varsel.
10.8.2015 kl. 10:00 : Strømstans Leirskogen
- 10.8.2015 kl. 12:00
På grunn av feil på høyspentbryter i nettet mot Leirskogen må vi dessverre koble ut strømmen i en periode mandag 10.08.2015 kl. 1000-1200. Strømmen kobles inn igjen uten nærmere varsel.
07.8.2015 kl. 08:30 : Utkobling på grunn av arbeid ved Øverby
- 07.8.2015 kl. 13:00
På grunn av arbeid med ny bryter i høgspentlinja ved Øverby i Hedalen vil strømmen bli utkoplet fredag 7. august 2015 fra kl 08:30 til ca kl 13:00. for våre kunder på følgende strekninger: - All bebyggelse langs Hedalsvegen inkl avgreininger på begge sider fra Lundberg til Solhaug - All bebyggelse langs Øvrevegen, begge sider fra Øvrevegen 25 til og med Øvrevegen 174 - Brenna (Brennsetervegen 60)
05.7.2015 kl. 00:00 : Linjerydding Hedalen
- 29.8.2015 kl. 00:00
Linjetraseer skal holdes fri for trær som kan komme i farlig nærhet av spenningsførende anleggsdeler, og dermed redusere skade på liv eller eiendom, antall feil og avbrudd, og bedre leveringskvaliteten for nettkunder. Det er derfor viktig å overholde en sikkerhetsavstand mellom trær og ledninger. SAE utfører i perioden uke 28-35 linjerydding i områdene: Hedalen fra Storruste til Bjørgan Har du spørsmål til arbeidet kan disse stilles til Steinar Østgård på telefon: 61347400
19.6.2015 kl. 09:00 : Strlmutkobling mellom Bagn og Kirkeberg
- 19.6.2015 kl. 09:30
Strømutkobling fra Bagn mot Kirkeberg, Feil på bryter ved Hølvegen.
17.6.2015 kl. 13:15 : Strømstans Vestsiden i Hedalen
- 17.6.2015 kl. 14:15
På grunn av innkobling av ny trafo ved Vestsiden i Hedalen må vi dessverre koble ut strømmen en kort periode onsdag 17.6 kl. 1315-1415. Strømmen kobles inn igjen uten nærmere varsel.
20.5.2015 kl. 12:00 : Strømstans fra Tollefsrud til Dalenglia.
- 20.5.2015 kl. 14:00
På grunn av vedlikehold i nettet må vi dessverre koble ut strømmen i området fra Tollefsrud til Dalenglia. Strømmen kobles inn igjen uten nærmere varsel.
12.5.2015 kl. 11:30 : Strømstans fra Skånebakken til Tollefsrud
- 12.5.2015 kl. 14:30
På grunn av vedlikehold i nettet må vi dessverre koble ut strømmen i området fra Skånebakken til Tollefsrud. Strømmen kobles inn igjen uten nærmere varsel.
12.5.2015 kl. 09:00 : Strømstans fra Søreng til Skånebakken
- 12.5.2015 kl. 10:30
På grunn av vedlikehold i nettet må vi dessverre koble ut strømmen i området fra Søreng til Skånebakken.
08.4.2015 kl. 09:30 : Strømstans fra Thorshaug/Thorsrud til Høvreslia
- 08.4.2015 kl. 12:30
På grunn av vedlikehold i nettet må vi dessverre koble ut strømmen i området fra Thorshaug/Thorsrud til Høvreslia.
25.3.2015 kl. 10:00 : Strømstans fra Thorshaug til Høvreslia
- 25.3.2015 kl. 14:00
På grunn av vedlikehold i nettet må vi dessverre koble ut strømmen i området fra Thorshaug til Høvreslia.
18.2.2015 kl. 09:00 : Strømstans fra Øverby til Omsrud
- 18.2.2015 kl. 11:30
På grunn av vedlikehold i nettet må vi dessverre koble ut strømmen i morgen onsdag i perioden kl. 0900-1130.
30.1.2015 kl. 09:00 : Strømstans Vestsiden i Hedalen
- 30.1.2015 kl. 13:00
På grunn av driftssetting av ny trafokiosk ved Skålebråten og Skimten må strømmen kobles ut fra Gunderhuset mot Vestsiden i perioden fredag 30.01 kl. 0900-1300. Har du spm. til utkoblingen kan du ringe på tlf. 61347400.
04.12.2014 kl. 13:00 : Strømutkobling mellom Bjørgan og Søbekkseter
- 04.12.2014 kl. 15:00
På grunn av ombygging av linje mellom Bjørgan og Dalenglia må strømmen kobles ut fra Bjørgan til Søbekkseter i perioden torsdag 4.12 kl 1300-1500. Har du spm. til utkoblingen kan du ringe på tlf. 61347400.
04.12.2014 kl. 12:00 : Strømutkobling Snohaugtoppen
- 04.12.2014 kl. 13:00
På grunn av vedlikehold blir det strømstans på T220 Snohaugtoppen.
02.12.2014 kl. 09:00 : Strømutkobling mellom Bjørgan og Søbekkseter
- 02.12.2014 kl. 15:00
På grunn av ombygging av linje mellom Bjørgan og Dalenglia må strømmen kobles ut fra Bjørgan til Søbekkseter i perioden tirsdag 2.12 kl 0900-1500. Har du spm. til utkoblingen kan du ringe på tlf. 61347400.
05.11.2014 kl. 12:30 : Strømutkobling T220 Snohaugtoppen
- 05.11.2014 kl. 15:00
På grunn av vedlikehold blir det strømstans på T220 Snohaugtoppen kl. 1230-1500
05.11.2014 kl. 09:00 : Strømutkobling T182 Spangerud
- 05.11.2014 kl. 11:30
På grunn av vedlikehold blir det strømstans på T182 Spangerud kl. 0900-1130
17.10.2014 kl. 11:54 : Feil på strømforsyning til Hedalen
Som følge av feil i forsyningsnettet til Ringerikskraft er Hedalen uten strømforsyning. Feilretting pågår.
01.9.2014 kl. 09:30 : Strømstans Søre Wold
- 01.9.2014 kl. 12:30
På grunn av vedlikehold må vi dessverre koble ut strømmen i perioden. Strømmen kobles inn igjen uten nærmere forvarsel. Har du spørsmål om utkoblingen eller arbeidet som skal gjennomføres, ta kontakt med oss på tlf 61 34 74 00.
02.7.2014 kl. 10:00 : Strømstans fra Goplerudvegen til Storrustemoen
- 02.7.2014 kl. 12:00
På grunn av vedlikehold må vi dessverre koble ut strømmen i perioden. Strømmen kobles inn igjen uten nærmere forvarsel. Har du spørsmål om utkoblingen eller arbeidet som skal gjennomføres, ta kontakt med oss på tlf 61 34 74 00.
18.6.2014 kl. 08:30 : Strømstans Leite til Lundebygda
- 18.6.2014 kl. 14:00
På grunn av vedlikehold må vi dessverre koble ut strømmen i perioden. Strømmen kobles inn igjen uten nærmere forvarsel. Har du spørsmål om utkoblingen eller arbeidet som skal gjennomføres, ta kontakt med oss på tlf 61 34 74 00.
11.6.2014 kl. 09:30 : Strømstans i Hedalen ved Hedalen Skole og Brunbakke
- 11.6.2014 kl. 14:30
På grunn av vedlikehold må vi dessverre koble ut strømmen i perioden. Strømmen kobles inn igjen uten nærmere forvarsel. Har du spørsmål om utkoblingen eller arbeidet som skal gjennomføres, ta kontakt med oss på tlf 61 34 74 00.
12.5.2014 kl. 11:30 : Strømstans Fra Reinli Kirke til Stavadalen og Søre- og Nordre Fjellstølen
- 12.5.2014 kl. 12:30
På grunn av vedlikehold må vi dessverre koble ut strømmen i perioden. Strømmen kobles inn igjen uten nærmere forvarsel. Har du spørsmål om utkoblingen eller arbeidet som skal gjennomføres, ta kontakt med oss på tlf 61 34 74 00.
28.4.2014 kl. 09:30 : Strømstans fra Kjensrud til Fekjærjordet
- 28.4.2014 kl. 11:30
På grunn av vedlikehold må vi dessverre koble ut strømmen ved Kjensrud fra kl. 0930-1030 og på Hardhaug, Skogstad og Fekjær fra kl. 0930-1130. Strømmen kobles inn igjen uten nærmere forvarsel. Har du spørsmål om utkoblingen eller arbeidet som skal gjennomføres, ta kontakt med oss på tlf 61 34 74 00.
11.4.2014 kl. 09:30 : Strømstans fra Brenden til Etna
- 11.4.2014 kl. 11:30
På grunn av vedlikehold må vi dessverre koble ut strømmen fra Brenden til Etna på Leirskogen. Strømmen kobles inn igjen uten nærmere forvarsel. Har du spørsmål om utkoblingen eller arbeidet som skal gjennomføres, ta kontakt med oss på tlf 61 34 74 00.
11.4.2014 kl. 09:00 : Strømstans trafo Holden
- 11.4.2014 kl. 11:30
På grunn av vedlikeholdsarbeider ved trafo Holden blir strømmen koblet ut i perioden kl. 0900-1030 fredag 11.04.14. Strømmen kobles inn igjen uten nærmere forvarsel. Har du spørsmål om utkoblingen eller arbeidet som skal gjennomføres, ta kontakt med oss på tlf 61 34 74 00.
10.4.2014 kl. 10:00 : Strømstans trafo Bronbakklia
- 10.4.2014 kl. 11:30
På grunn av vedlikeholdsarbeider ved trafo Bronbakklia blir strømmen koblet ut i perioden kl. 1000-1130 torsdag 10.04.14. Strømmen kobles inn igjen uten nærmere forvarsel. Har du spørsmål om utkoblingen eller arbeidet som skal gjennomføres, ta kontakt med oss på tlf 61 34 74 00.
09.4.2014 kl. 11:00 : Strømstans Fekjærjordet til Kjensrud. Trafo Skogstad beholder strømmen i perioden.
- 09.4.2014 kl. 13:00
På grunn av tilkobling av ny HS linje til Skogstad. Blir strømmen mellom Fekjærjordet og Kjensrud koblet ut i perioden 1100-1300 onsdag 09.04.14. Linjen må i utkoblingstiden beregnes som strømførende. Strømmen kobles inn igjen uten nærmere forvarsel. Har du spørsmål om utkoblingen eller arbeidet som skal gjennomføres, ta kontakt med oss på tlf 61 34 74 00.
09.4.2014 kl. 09:00 : Strømstans Søre fekjær, Fekjær Psykiatriske.
- 09.4.2014 kl. 13:00
På grunn av tilkobling av ny HS linje til Skogstad blir strømmen til Søre Fekjær koblet ut i perioden 0900-1300 onsdag 09.04.14. Linjen må i utkoblingstiden beregnes som strømførende. Strømmen kobles inn igjen uten nærmere forvarsel. Har du spørsmål om utkoblingen eller arbeidet som skal gjennomføres, ta kontakt med oss på tlf 61 34 74 00.
28.3.2014 kl. 13:00 : Strømstans Bragerhaug til Gunderhuset
- 28.3.2014 kl. 14:00
På grunn av tilkobling av ny HS linje mellom Bragerhaug og Kjensrud blir strømmen koblet ut i perioden 1300-1400 fredag 28.03.14. Linjen må i utkoblingstiden beregnes som strømførende. Strømmen kobles inn igjen uten nærmere forvarsel. Har du spørsmål om utkoblingen eller arbeidet som skal gjennomføres, ta kontakt med oss på tlf 61 34 74 00.
24.3.2014 kl. 10:00 : Strømstans Gunderhuset - Solhaug
- 24.3.2014 kl. 13:00
På grunn av vedlikeholdsarbeider mellom Solstad og Gunderhuset blir strømmen koblet ut i perioden 1000-1300 mandag 24.03.14. Linjen må i utkoblingstiden beregnes som strømførende. Strømmen kobles inn igjen uten nærmere forvarsel. Har du spørsmål om utkoblingen eller arbeidet som skal gjennomføres, ta kontakt med oss på tlf 61 34 74 00.
10.3.2014 kl. 09:00 : Strømstans
- 10.3.2014 kl. 12:00
På grunn av vedlikehold blir strømmen i perioden koblet ut. Berørte områder er: - Aspholt til Gunderhuset og fra Skålebråten til Kulterud i perioden kl. 0900-1200. - Trafo Gunderhuset blir utkoblet i perioden 0900 - 1300.
27.2.2014 kl. 10:00 : Strømstans Vadhamaren/Begnamoen
- 27.2.2014 kl. 13:00
På grunn av vedlikehold blir strømmen i perioden koblet ut. Trafo Vadhamaren og trafo Begna Slamavskiller blir koblet ut i perioden kl. 1000-1100. Trafo Kværna blir koblet ut i perioden kl. 1000-1300
10.2.2014 kl. 09:00 : Strømstans Begnadalen
- 10.2.2014 kl. 12:00
På grunn av vedlikehold blir strømmen i perioden koblet ut fra Hougsrud bru til Varpet og fra Søreng til Tørrisplassen.
06.12.2013 kl. 14:15 : Strømstans Leirskogen
- 06.12.2013 kl. 15:05
Leirskogen ble koblet ut fra Skaraseter til Etna kl 1415 til 1505 i dag på grunn av et trepåfall ved Skaraseter.