Interessekartlegging - Øvre Bukfyll : Statusoppdatering

Interessekartleggingen viser at eiere på 32 av 64 aktuelle adresser er interessert i tilknytning til distribusjonsnett.

SAE vil gjøre en henvendelse til de som har meldt interesse for utbygging for å avklare om disse vil finansiere utbygging med det antall deltakere som er registrert til nå.