Fjellstølbakkin og Øyrefjellvegen - utbygging tilbudt

Med bakgrunn i resultat fra interessekartleggingen tilbys utbygging av distribusjonsnett til 33 adresser i Fjellstølbakkin og Øyrefjellvegen

Aktuell utbygging - tekniske forutsetninger for prosjektering og kalkyle

Alle inntak er dimensjonert for 4 x 32 A / 415V forsyning. 
Maksimalt effektuttak per enhet vil da være ca 23 kW.

Utbyggingskostnader

Prosjektering viser at fellesanlegg for i skissert utbygging til 33 adresser vil omfatte:

  • 0,8 km med høyspent kabel samt tilknytning til eksisterende nett ved T266 i Øytjednhaugen
  • 1 nettstasjon (kiosk med transformator)
  • 1,6 km med lavspent fellesanlegg
  • 13 kabel-fordelingsskap

Total utbyggingskostnad for fellesanlegg er estimert til ca. 2 44 Mkr per januar 2021.

Op Tekst Beløp i hele 1000 kr
+ Estimert materiell og montørarbeid i HS-anlegg inkl grøft 930 
+ Estimerte materiell, montørarbeid og anleggskostnad
for nettstasjon inkl tomt
250 
+ Estimerte materiell og montørkostnader felles LS-anlegg
inkl entr.
1 134 
+ Prosjektering og anleggsledelse 185 
= Sum estimert utbyggingskostnad

2 505 

Den enkelte deltakers estimerte andel i fellesanlegg er om lag kr 75 900 basert på 33 deltakere. Prisene i tabellen over er beregnet med utgangspunkt i mengdespesifikasjoner og budsjettpriser. 

Kundespesifikke anlegg kommer i tillegg til ovennevnte priser. Dette omfatter kabel og grøft fra kabelskap til inntaksskap (NEK399), samt kortslutningssikringer og måler. 

 

(oppdatert 12.6.2021 SAE/nms)