Vilkår og avtaler

Følgende avtaler regulerer forholdet mellom nettkunde og netteieren. Avtalene er forhandlet fram i et samarbeid mellom bransjeorganisasjonene og forbrukerrådet.

Privatkunder

Tilknytningsvilkår >>

Nettleieavtalen >>

Kraftleveringsavtalen >>

Næringskunder

Tilknytningsvilkår >>

Nettleieavtalen >>

Kraftleveringsavtalen >>

Lenker til ekstern informasjon som kan være til hjelp og rettledning

Forbrukerkjøpsloven >>

Elklagenemda >>