En grunnleggende forutsetning for et effektivt kraftmarked er at alle som ønsker det får tilgang til kraftmarkedet til ikke-diskriminerende og objektive tariffer og vilkår.

Nettselskapene har etter gjeldende regelverk en plikt til å tilby alle som ønsker det tilgang til nettet. Denne plikten til å sørge for tilgang til nettet må sees i sammenheng med de overordnede prinsipp og regler for utforming av tariffer. Med tariffer er det i denne sammenheng ment alle priser og annen økonomisk godtgjørelse for tilknytting til og bruk av nettanlegg.

Under finner du lenken til NVE sie sider som omhandler nettilknytning

https://www.nve.no/stromkunde/nettilknytning/