Nettleie 2022

Styret i Sør Aurdal Energi har besluttet å utsette innføringen av ny tariffmodell for forbruk under 100 000 kWh til 1.7.2022.

Dette innebærer at vi viderefører prisene fra 2021 for alle sikringsbaserte tariffgrupper hvor installert overbelastningsvern (OV) er mindre enn 200A.

Prismodellen for effektavregnede kunder (OV > 200A) er endret til månedlig avregning med oppdaterte effekttrinn og satser tilpasset ny avregningsmodell.  Det samme gjelder for tariffering av reaktivt effektuttak.

Fra 1.1.2022 er det innført nye satser for forbruksavgiften. 

Nettselskapene satt til å forvalte en statlig kompensasjonsordning for høye kraftpriser, og for informasjon om de til enhver tid gjeldende premisser henviser vi til informasjon publisert av Reguleringsmyndigheten for energi.
___

Hva er nettleien?

Nettleien er den prisen som Sør Aurdal Energi tar betalt for at du som kunde skal kunne få elektrisk energi "levert på døra".  Tjenesten som dekkes av nettleie omfatter:

  • Drift og vedlikehold av høyspent og lavspent ledningsnett med tilhørende transformatorer og koplingsutrustning
  • Beredskap ved feil som oppstår (vær og vind).
    Vi har folk på post for din trygghet 24 timer i døgnet 365 dager i året !
  • Kostnader med å ivareta sikker strømforsyning til vårt område (også kalt overliggende nett)
  • Kostnader til dekning av overføringstap i ledningsnettet
  • Måling og avregning av elektrisk energi for krafleverandørene
  • Forebyggende elsikkerhetsarbeid i form av tilsyn med lokale elentreprenører, installasjoner og informasjonsarbeid overfor kunder og skolene.
  • Myndighetspålagte oppgaver som rapportering til Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE), Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Tolldirektoratet for å nevne noen.

I tillegg til dirkete nettleie som nevnt over er Sør Aurdal Energi som nettselskap pålagt av myndighetene å kreve inn offentlige avgifter som ENOVA-tilleggforbruksavgift til Staten og merverdiavgift.

NVE: Generell informasjon om nettleien »

Offentlige avgifter og kostnader til overliggende nett utgjør i 2021 om lag 50 % av den utfakturerte nettleien.

Tariffelementer