Arbeide i nærheten av våre nettanlegg?

Arbeid i nærheten av elektriske anlegg

Arbeid nær ved elektriske anlegg innebærer risiko for liv, helse og materielle verdier. Det skal ved alt slikt arbeide tas særlige hensyn til sikkerhet og for alt slikt arbeide gjelder sikkerhetsbestemmelser gitt ved Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg.

VED ANLEGGSOPPDRAG ELLER TREFELLING NÆRMERE ENN 30 METER FRA VÅRE HØYSPENTANLEGG, SKAL VI  KONTAKTES PÅ TELEFON 61 34 74 00 FOR NÆRMERE INFORMASJON, BEFARING OG AVTALE OM OVERVÅKING. 

Hvis kjøretøy berører høyspentlinje:

Kommer kjøretøy i berøring med en høyspenningslinje skal du omgående:

  • Varsle umiddelbart til Sør Aurdal Energi på telefon 61 34 74 00.
  • Sørge for at ingen kommer i nærheten av eller i berøring med kjøretøyet
  • Bli sittende i kjøretøyet til du får beskjed om at strømmen er slått av.

 

Dersom du på grunn av brann må forlate kjøretøyet:

  • Unngå kontakt med kjøretøy og jord (bakken) samtidig
  • Hopp ned på bakken med bena godt samlet
  • Fjern deg fra kjøretøyet ved å hinke eller gå med korte skritt

Anleggs- og skogsmaskiner, transport, heise- og løfteoppdrag

Arbeider du med anleggsmaskiner, skogsmaskiner eller andre redskaper som krever stor, fri høyde, må du undersøke om det finnes høyspentlinjer i nærheten av arbeidsstedet. Skal du arbeide nærmere enn 30 meter fra linjen, må du på forhånd kontakte Sør Aurdal Energi Nett.

Trefelling

Trefelling i nærheten av høyspentlinjer skal foregå på en slik måte at farlige situasjoner ikke oppstår. Ta kontakt med oss når du skal felle trær nær Sør Aurdal Energis høyspentlinjer. Vi gir deg råd og vil sørge for at arbeidet kan utføres på en sikker måte, slik at skade ikke oppstår på personer eller anlegg. Ved anleggsoppdrag eller trefelling nær ved høyspentlinjer kontaktes vår driftssentral for avtale og nærmere befaring. Det er ikke lov å lagre tømmer, masser eller redskap nær eller under høyspentlinjer.

Graving

Husk alltid å spørre Sør Aurdal Energi om det er kabler i bakken der du skal grave og vi tar i mot bestilling av gratis kabelpåvisning.