Linjebefaring 201722. mai 2017

I perioden 22.5.2017 - 2.6.2017 gjennomfører SAE periodisk råtekontroll og befaring av høyspentlinjer.

Vil med dette informere om at vi nå gjennømfører befaring av våre høyspentlinjer. Befaringen vil foregå til fots. Dette medfører at personell vil ferdes i nettområdet for å inspisere stolper og linjer som en del av vårt vedlikeholdsarbeid.

Arbeidet utføres av NordiConsult på vegne av SAE. De vil på forespørsel kunne framvise dokumentasjon på hvem de er og hva de gjør på vegne av oss.

 

Har du spørsmål til dette arbeidet kan du kontakte Steinar Østgård eller Kristian Strøm på telefon 61 34 74 00.