Generalforsamling 201712. mai 2017

Styret i Sør Aurdal Energi AS innkaller til ordinær generalforsamling tirsdag 13. juni 2017 kl 18:00. Møtet avholdes i Begnadalen Samfunnshus.