Referat fra Eiermøte 25.10.201619. desember 2016

Referat fra Eiermøte 25.10.2016 er tilgjengelig for distribusjon til aksjonærer i selskapet.

Styret i SAE AS arrangerte 25.10.2016 eiermøte med informasjon om aktiviteter og pågående strategiprosess. Referat fra dette møtet er sendt ut til alle eiere med kjent epostadresse. Referat er tilgjengelig for distribusjon på papir eller epost ved henvendelse til Marit Aaslie Brenden på epost: mab@sae.no alt. på telefon 6134 7400.