Målerens nøyaktighet

Spørsmål om el-målernes nøyaktighet er reist i media.

Det er et omfattende sertifiseringsregime for strømmålere innenfor EU og Norge.

De målerne vi benytter er sertifisert innenfor EU og godkjent av Justervesenet. Alle målere i Europa er omfattet av MID-direktivet som er grunnlaget for Justervesenets forskrift om målere.

NVE opplyser følgende på sine nettsider: Alle nye el-målere er underlagt en kontrollordning som oppfyller kravene i Justervesenets regelverk.

Det er produsentenes ansvar å se til at målerne oppfyller disse kravene, men Justervesenet holder oppsyn med dette.

Alle AMS-målere må typegodkjennes før de kan tas i bruk.

Godkjente målere kontrolleres periodisk basert på statistiske utvalg. Ved avvik fra nøyaktighetskravene må alle AMS-målere i samme gruppe skiftes ut.

Om kunden har inntrykk av at strømregningen har økt etter at strømmåleren er skiftet ut, kan dette ha en naturlig forklaring. Om kunden ikke har avlest den gamle måleren riktig, vil den avleses av installatøren og avvik fra tidligere stipulert forbruk tas igjen på ny regning. En annen forklaring kan være at din gamle mekaniske måler rett og slett målte for lite. De nye målerne er uansett mer presise enn de gamle. Har du spørsmål om strømregningen etter å ha fått ny måler kan du ta kontakt med oss.