Avanserte måle og styringssystemer - AMS

Pålegg fra Norges vassdrags- og energidirektorat gitt gjennon forskrift til energiloven innebærer at innen 1. januar 2019 skal alle strømkunder i Norge skal ha fått ny automatisk strømmåler, på fagspråket også kalt Avanserte Måle- og Styringssystemer, AMS.

AMS er pålagt gjennom Forskrift til Energiloven og mer informasjon om bakgrunn, kostnader mv. er å finne på NVEs nettsider

Det er nettselskapene som er ansvarlige for installasjonen av de nye målerne.

De nye målerne inngår i ”Avanserte Måle- og Styringssystemer” (AMS), og innebærer at brukerne får bedre informasjon om strømforbruket sitt, mer nøyaktig avregning og mulighet for automatisk styring av forbruket gjennom egen bruk av målerinformasjonen.

I SAEs område skal målerne etter planen installeres i 2017 i perioden juni - november.

SAEs kunder har hatt automatisk avlesing av måleverdier siden 2004. Årsaken til at målerne skal byttes henger sammen med at funksjonelle krav til den nye løsningen ikke er oppfyllt og at kommunikasjonsløsningen er utdatert (teknologi og kapasitet).

På lenkene i toppen av denne siden kan du finne mer informasjon om AMS og vårt prosjekt.

Kommunikasjon med kundene

For å forenkle kommunikasjonen med våre kunder ifm å avtale målerskifte, er vi takknemlige om du som kunde registrerer din epostadresse og ditt mobilnummer i vårt kunderegister. Dette kan enkelt gjøres ved å gå inn på "Min side".

Dersom du ikke er fortrolig med dette, kan du også sende oss informasjon per epost til kunderegister@sae.no eller ta kontakt på telefon. 

Utrulling - bytte av måler hos kundene

Strømmålerne skal skiftes ut i perioden juni - november 2017.

OneCo Elektro AS har fått oppdraget med å gjøre dette i samarbeid med oss.

Omtrent 1-2 uker før måleren din skal byttes, vil du motta en henvendelse med eksakt tidspunkt for målerbyttet. Det er OneCo som organiserer målerbyttene, og primær varsling og avtale etableres med SMS dersom kunden er registrert i vårt kundesystem med mobilnummer.